Studietur 8. marts 2022

BOLIGBYGGERI KØBENHAVN – PROGRAM:

09:00 Velkomst og gennemgang af dages program

09:10 – 10:00 Præsentation til projektet på Scandiagade 25, samt naboprojektet “Køhlers Have” v/Sweco Architects

10:00 – 10:15 Kørsel til “Grønttorvet” (opmøde Burgundyvej)

10:15 – 11:15 Omvisning i lejlighedsbyggeri på Grønttorvet

12:00 – 13:00 Frokost lokalt ved Århusgade kvarteret

13:00 – 14:30 Gåtur i Nordhavn (Århusgadekvarteret og Sund-molen) Her kigger vi på bl.a. kantzoner, gårdrum, indeliggende altaner, murværk, mm.

14:30 – 15:00 Kørsel til Frederiksberg (opmøde Frederiksberg Alle/Platanvej)

15:00 – 16:00 Intro til boligprojektet over metrostationen, og gåtur til Rahbeks Alle, hvor vi ser et sidste projekt som har referencer til klassisk arkitektur, tegl belægning i gårdrum og indeliggende altaner i stueetage.