I bestræbelse på at understøtte et dynamisk og fokuseret vækstaspekt i ledelsen af M.J. Grønbech & Sønner Holding er bestyrelsesarbejdet under fortsat udvikling. Den familieejede aktiemajoritet repræsenteres ved formand Jacob Trock. Den daglige drift varetages af direktør CEO Ole Røsdahl og af økonimidirektør CFO Gert Lund Storgaard.

Direktion:

Ole Røsdahl

Direktør - CEO

Gert Lund Storgaard

Økonimidirektør - CFO

Bestyrelse:

Jacob Trock

Formand

Peter Grubert

Advokat, J.P. Buhl

Lars Mikkelgaard-Jensen

Chairman Sydbank

Jørgen Frost

Bestyrelsesmedlem