MJ Grønbech
M.J. Grønbech

Her er historien om Grønbech og Sønner. Det hele tog sin begyndelse den 13. december 1828.

Søkaptajn Michael Johan Grønbech gik i land og tog borgerskab som grosserer og etablerede sig under Firma M.J. Grønbech.

Til at begynde med hjemtog Grønbech – hovedsagelig fra England – fajance og jernvarer, som ankre og kæder på egne sejlskibe. Til gengæld sejlede han ud med datidens vigtigste danske eksportvarer, korn, mel, brød, huder, og skind. Efterhånden vandt dampskibene frem med regelmæssig sejlads på udlandet.

Grønbech afhændede derfor sine skibe og omdannede gradvist virksomheden til en jern- og stålforretning, der voksede støt og hurtigt og snart placerede sig som en af de førende inden for branchen. I denne periode indtræder sønnerne i virksomheden, der får navnet M.J. Grønbech & Sønner.

Grønbechs Gård, Bag Børsen 79
Grønbechs Gård, Bag Børsen 76

En virksomhed i udvikling kræver plads.

I 1834 flytter forretningen til den smukke købmandsgård Bag Børsen 76, som imidlertid må lade livet for at give plads for halvmillionbyens udvidelsestrang (i dag Slotsholmen).

Herefter flytter forretningen til nr. 9 i Amaliegades herskabelige kvarter.

Amaliegade 9
Amaliegade 9
Marius Haunstrup fra Grønbech og Sønner
Marius Haunstrup

Det startede som et familieforetagende. Men i 1905 indtræder Andreas Marius Haunstrup som medindehaver, da Olav Valdemar, M. J. Grønbechs yngste søn, grundet sin fremskredne alder ønsker at sikre sig ved en yngre kraft ved sin side.  I 1917 udtræder den sidste Grønbech af firmaet.

A. M. Haunstrup dør i 1947. Firmaet omdannes til aktieselskab i 1948, og samtidig flytter hovedkontoret til ejendommen Kristianiagade 8, Østerbro. I 1950’erne besluttes det at foretage en risikospredning hen imod andre aktiviteter end handel med jern og stål og der oprettes en række selvstændige salgsafdelinger, en stålafdeling, en byggeteknisk afdeling for trapper og stålbygninger, en autoafdeling for lastbilkomponenter, en ventil- & pumpeafdeling samt en olie- & gasafdeling. Desuden får man agenturerne for M.A.N. og GHH for store dieselmotorer og dampturbiner. Da man i samarbejde med M.A.N. får overdraget elevatorentreprisen på det nye amtssygehus i Herlev oprettes en elevatorafdeling.

Efter Haunstrups død i 1947, blev Otto V., Andersen Direktør for firmaet. Barnebarnet efter A.M. Haunstrup, Jens W. Trock, blev allerede en del af Grønbech & Sønner, mens han studerede til Cand. Polit og blev Adm Direktør i 1956  frem til 1988, hvor han blev direktør for Grønbech Holding, mens Axel Bang Berthelsen blev ny direktør af Grønbech & Sønner frem til 2014.

I slutningen af 1980’erne beslutter man at strømline virksomheden, der i 1988 omdannes til et Holdingselskab med datterselskaberne Grønbech & Sønner A/S og Grønbech Construction A/S. Grønbech Construction blev siden solgt til Icopal i 2006.

1997 flytter Grønbech & Sønner A/S og Grønbech Holding hovedkontor fra Kristaniagade 8 til Scandiagade 25 i Sydhavnen i nyopført domicil.

Tidslinje for Grønbech & Sønner findes her